• obraz

  • obraz

  • obraz
  • obraz

2 2 2 2 2 2

Skrywka i wywóz ziemi

2

Wykop pod piwnice

2

Zakładanie przydomowych oczysszczalni ścieków

2

Wysoki zasięg ramienia roboczego

2

Kopanie stawu oraz skarpowanie brzegów wg. projektu

2 2

Karczowanie terenu

2 2 2 2 2

Załadunek i transport konstrukcji stalowych

2  

Wyburzenia fundamentów

2

Rozbiórka ściany łączącej dwa budynki w ciasnej zabudowie

2

Rozbiórka piętrowego budynku usytuowanego blisko nowego domu

2 2 2 2 2

Budynki gospodarcze do rozbiórki przylegające do budynku mieszkalnego

22 2 2 2 2 

Załadunek i wywóz gruzu

2 2 2

Rozbiórka z odzyskaniem drewna z konstrukcji dachu

2 2 2 2