• obraz

  • obraz

  • obraz
  • obraz


 

Nasza firma zajmuje się sprzedażą oraz transportem poniższych materiałów sypkich:

- piasku płukanego i przesiewanego - do murowania, tynkowania, wylewek, do wieńców, do betonu
- piasku (pospólki, podsypki) - pod kostkę oraz zasypywania fundamentów, wyrównanie terenu
- ziemi ornej i ogrodowej - przeznaczonej pod trawę lub ogródek
- kruszyw łamanych (o granulacji od 0-31,5 mm i od 31,5 - 63 mm) - do utwardzania dróg oraz na podbudowę
- żwiru - 2-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm
- kamienia otoczka
- gruzu niesortowalnego

Transport materiałów sypkich odbywa się samochodami samowyładowczymi typu wywrotka
o ładowności do 12 ton i 25 ton